Samsung Galaxy Tab3 T312 Tablet

Samsung Galaxy Tab3 T312 Tablet   işlevsel donanım tuşları için ekran alanın maksimum seviyeye çıkartılmasını sağlamaktır.