Service Packı Yüklemeyin

Service Packı Yüklemeyin ortaya çıkan bu sorun son Son service pack’in yüklenmesinin ardından kendini gösteriyor.