the silent age

the silent age  Geçmişle günümüz arasında köprü kuran sürükleyici bir oyun olduğunu söylemek mümkündür.